Babylon Spa Massage có tính phí tip không?

❓ FAQ 01 / CÂU HỎI THƯỜNG GẶP #01 💸 𝐁𝐚𝐛𝐲𝐥𝐨𝐧 𝐒𝐩𝐚 có tính phí tip không? Tại Babylon Spa, chúng tôi không tính phí tip. Phí tip tùy vào trải nghiệm của bạn. ───── 💸 Does your business charge a tip? We do not charge tip, tip fees depending on your experience. ─────🔸───── 🗽 𝐁𝐚𝐛𝐲𝐥𝐨𝐧 𝐒𝐩𝐚 | 𝐓𝐡𝐞 …

Babylon Spa Massage có tính phí tip không? Read More »