BABYLON SPA – THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

BABYLON SPA – TET HOLIDAY NOTIFYING 🧧 🎉 (Lunar New Year 2020) Close: January 24, 2020 Open: January 30, 2020 ─── BABYLON SPA – THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020 🧧 🎉 Thời gian nghỉ lễ: 24/01/2020 (30 âm lịch) Ngày hoạt động trở lại: 30/01/2020 (06 âm lịch)─────🔸───── 🗽 Babylon Spa | The …

BABYLON SPA – THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020 Read More »