Đà Nẵng có gì mà đi hoài vẫn muốn quay lại?

Đã thành một thói quen, khoảng 4 – 5 năm nay, mỗi năm tôi lại muốn quay lại Đà Nẵng – Hội An một lần. Nhiều người vẫn trêu nửa đùa nửa thật: Thừa tiền hay sao mà đi rồi cứ đi lại thế, sao không để dành tiền đi những nơi khác mới mẻ …

Đà Nẵng có gì mà đi hoài vẫn muốn quay lại? Read More »